ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ที่มีตัวสะกดในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 02 เม.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 473แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ที่มีตัวสะกดในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย นางสาวจิตราวดี เร่งถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ที่มีตัวสะกดในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) เรื่อง การปฏิบัติ เมโลเดียนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การศึกษาเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) เรื่อง การปฏิบัติเมโลเดียนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556มีกลุ่มประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556