ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

อัลบั้มรูป : นักเรียนแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 06 ก.ค. 2563
นักเรียนแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์ววิทยาศาสตร์ ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที 17-20 สิงหาคม 2562
[ 1 ] 2