ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 11 ธ.ค. 2562
ชื่อหัวข้อ : แผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แผน Desktop Author ดาวน์โหลด
1