ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 06 ก.ค. 2563
ชื่อหัวข้อ : แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
รายละเอียด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ดาวน์โหลด
2 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่5 ดาวน์โหลด
3 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่4 ดาวน์โหลด
4 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ดาวน์โหลด
5 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่2 ดาวน์โหลด
6 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ดาวน์โหลด
1