ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 06 ก.ค. 2563
ชื่อหัวข้อ : แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
รายละเอียด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด
2 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด
3 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด
4 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด
5 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด
6 แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด
1