ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

นายจำรัส ปันทวัง

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

LINK การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 ต.ค. 2562
ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
 โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป 2562